AnnetNyheter

Fra fengsel til jobb i bygg og anlegg

Ikke akkurat verktøy-nytt. Men denne er så bra at vi tar den med her likevel. Ny avtale i Danmark skal skaffe arbeidsfolk fra fengsel til byggebransjen.

Tekst: Jørn Søderholm

Vanligvis handler stoffet på denne sida om det meste som har med verktøy å gjøre. Her er en sak som handler om bygg og anlegg, ikke verktøy.

I Danmark har det nå i høst blitt inngått en avtale som kan ha positive konsekvenser for mange, og som er en strålende måte å bruke offentlige midler.

Det er den private organisasjonen High-five som har inngått en avtale med Dansk Byggeri om opplæring og rekruttering av arbeidskraft fra fengsler til jobb i byggenæringen. Dansk Byggeri er en arbeidsgiverorganisasjon for byggenæringen, omtrent tilsvarende Byggenæringens Landsforening (BNL) i Norge.

High five

High-five – de skriver selv navnet som High:five – har siden 2006 jobbet med å skaffe utdannelse og jobb til straffedømte og risikoungdom i aldersgruppen 15-30 år.

– Hvert år søker 500-600 personer om hjelp til å komme i jobb eller utdannelse. Mange søker mens de soner. Vi etablerer hvert år 250 match mellom unge og bedrifter eller utdanningsinstitusjoner, sier direktør Ole Hessel i High-five til Verktøy 24.

Organisasjonen har i en årrekke påvirket kriminalomsorgen i Danmark til å arrangere blant annet asfalt- og stillaskurs i åpne fengsler. Et nytt utdanningsprosjekt innenfor bygg er på gang i Sønder Omme fengsel.

Superlojale medarbeidere

– Vi har riktig gode erfaringer på stillasområdet. Vi mangler arbeidskraft i byggenæringen. Vi ser at mange av våre medlemsbedrifter tar et stort sosialt ansvar og gir folk en sjanse. De får til gjengjeld superlojale medarbeidere, sier underdirektør Louise Pihl i Dansk Byggeri i denne artikkelen om samarbeidsavtalen.

High-five har 22 ansatte, arbeider i hele Danmark og finansieres av statlige midler. Siden 2013 har organisasjonen i samarbeid mellom fenglser, bedrifter og yrkesskoler gjennomført korte, mål- og fagrettede kurs for innsatte i fengsler.

Kursene lages av skoler innenfor AMU-strukturen (Arbeidsmarkedsutdannelse) i Danmark, med spesifikasjoner etter skolenes krav. Personer fra bedrifter i næringen engasjeres som lærere, og det er stort fokus på at deltakerne skal lære det som faktisk trengs ute i praktisk arbeid.

Ansettelse og tidlig løslatelse

Etter gjennomført kurs kan bedriftene velge om de vil ansette noe av deltakerne etterpå.

Eksempel:

– NCC har laget et asfaltopplegg. Straks kurset er gjennomført kan NCC peke ut deltakere de ønsker å ansette på ordinære vilkår. De som har tilbud om arbeid og levere opp til noen generelle krav fra fengselet har mulighet til tidligere løslatelse, sier High-five-direktør Ole Hessel.

En del av samarbeidet er at kommuner bidrar med å skaffe boliger. Dermed kan de få arbeidsfolk hjem fra fengslene, i stedet for en som går ut i arbeidsløshet. High-five oppgir en “suksess-rate” på 75 prosent, med unge som går fra fengsel til jobb eller utdannelse i stedet for ut i ny kriminalitet.

Vet du om lignende positive samarbeider i Norge? Tips oss, på epost eller i kommetarfeltet under.

Jørn Søderholm

Journalist, fotograf og redaktør. Spesialfelt: Bygg, anlegg, praktisk og teknisk journalistikk. Tips eller forslag? Ta kontakt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button

Adblock!

Bruker du en adblocker? Slå den av, så får du lese videre. (Vi tjener penger på annonser, så du skal slippe å betale for innholdet.) Using an adblocker? Turn it off, then you can read. (Yes, we have income from ads, so you won´t have to pay for the content)