Nyheter

Utleie: Battericontainere og hurtigladere til bygg og anlegg

Elektriske maskiner og lastebiler stiller store krav til strømforsyning og lading på byggeplasser. Nå kommer hurtigladere og battericontainere i utleie. Utleieselskapet Ramirent og energiselskapet BKK går sammen om bedre lademuligheter på byggeplasser.

Kortversjon: Avtale mellom Ramirent og BKK (snart Eviny). Skal tilby lade- og batteriløsninger til bygge- og anleggsplasser. Battericontainere og digre hurtigladere blir tilgjengelig i utleie.

English summary: Electric heavy machinery and trucks claims heavy demands on power supply and charging on site. Norwegian rental company Ramirent and power supplier BKK (soon to be Eviny) has made a new deal. Will offer charging and battery solutions for construction and building sites. Battery containers and huge fast chargers will be available for rent.

Ramirent Norge er blant landets største utleieselskap med 31 kundesentre over hele landet. Det langsiktige målet til selskapet er nullutslipp, og det første delmålet er at selskapet skal være fossilfritt innen 2023. Det opplyser utleieselskapet i en pressemelding.

BKK Eviny battericontainer og ladeboks
LADEBOKS TIL LEIE: Det skal etableres en nasjonal «utleiepool» der Ramirent tilbyr både utstyr og BKK/Evinys ladeløsninger som henholdsvis ladeboks, normalladekontainere, hurtigladekontainere og batterikontainere. Foto: BKK/Eviny

Leier ut ladeløsninger til bygg og anlegg

Nylig inngikk Ramirent et «miljøsamarbeid» med energiselskapet BKK (som snart blir Eviny) som skal bli størst i Norge på elektrifisering og er en ledende aktør innen lading av elektriske kjøretøy.

De to selskapene har begge målsetning om å bidra i overgangen til utslippsfri teknologi i bygg- og anleggsbransjen. BKK har ambisjoner om å etablere seg som en «energipartner» i bygg- og anleggsbransjen, og Ramirent Norge er ett av de første utleieselskapene som BKK nå inngår er samarbeid med.

Samarbeid Ramirent og BKK

– Vi ønsker å kunne tilby utleie av lade- og batteriløsninger til bygg- og anleggsplasser, enten det er til byggherrer, entreprenører eller underentreprenører. Og vi er derfor veldig fornøyd med å ha inngått et samarbeid med en så solid og seriøs aktør som BKK på dette området. Nå gleder vi oss til å kunne levere en enkel og effektiv løsning for lading til våre kunder.

Det sier salgs- og markedsdirektør Amund Havig i Ramirent Norge i pressemeldingen.

Avtalen innebærer at Ramirent tilbyr maskiner, utstyr og som regel også tilgang til vanlig grovstrøm på byggeplassene, mens BKK skal dekke behovet for lading av maskiner og kjøretøy og forsyne effekt-topper ved bruk av batteripakker.

Nasjonal utleiepool

Det skal etableres en nasjonal «utleiepool» der Ramirent tilbyr både utstyr og BKKs ladeløsninger som henholdsvis ladeboks, normalladekontainere, hurtigladekontainere og batterikontainere.

– For oss er det helt naturlig å inngå et samarbeid med et selskap som Ramirent som er så tungt inne som underleverandør og sitter tett på kundebehovet på norske byggeplasser. Ramirent har dessuten allerede investert en god del innen elektriske maskiner. Selskapet blir nå ett av de to første utleiesentrene her i Norge som vi har inngått et samarbeid med, sier Camilla Moster.
Hun er leder for forretningsenheten Mobil energi i BKK/Eviny.

Leier ut både utstyr og lading

– Fremtidens bygge- og anleggsplasser er utslippsfrie og blir stadig mer elektrifiserte. Våre kunder vil derfor bli mer og mer avhengige av gode lademuligheter og tilgang til nok strøm og høy nok effekt. Derfor er denne avtalen med BKK utrolig viktig, sier Per-Arne Eliassen i pressemeldingen. Han er «Fleet and Sourcing Manager» i Ramirent. Eller flåtesjef, som det sånn cirka blir på norsk.

– Det er som med bilindustrien, der de fleste biler som nå selges er elektriske. Den store utfordringen ikke er bilene, men lademulighetene. På en anleggsplass er det i tillegg ekstra komplisert og mange aktører inne i bildet. Infrastrukturen er vanligvis heller ikke på plass, og det må etableres en god del midlertidige løsninger. Dessuten vil både energi- og effektbehovet variere mye . Derfor er det veldig bra at vi nå har fått til et samarbeid med en solid og seriøs aktør som BKK. Det er et selskap som også er veldig gode på innovative og nye løsninger, sier Eliassen.

F.v. Per-Arne Eliassen, Camilla Moster og Amund Havig
AVTALE: Leder for Mobil energi i BKK/Eviny; Camilla Moster, flankert av Fleet and Sourcing Manager Per-Arne Eliassen(t.v.) i Ramirent og salgs- og markedsdirektør Amund Havig i Ramirent, etter å ha signert en avtale om ladesamarbeid.

Enormt ladebehov

– BKK har jo tradisjonelt drevet med lademuligheter for elbiler og andre kjøretøy, men nå har etterspørselen etter lademuligheter tatt helt av også innen bygg og anlegg, forklarer Camilla Moster i BKK/Eviny; .

Tilstrekkelig med strøm og nødvendig infrastruktur er de to aller største hindringene for å få gjennomført omstillingen til utslippsfri teknologi. Derfor har BKK nå etablert en egen avdeling som hovedsakelig fokuserer på med bygg og anlegg.

– Vår oppgave blir nå å sørge for tilgang til fleksible og skalerbare elektriske løsninger til byggeplassene. Helst uten unødvendig utbygging av strømnettet for den relativt korte perioden byggeprosjektet pågår, påpeker Moster.

Jørn Søderholm

Journalist, fotograf og redaktør. Spesialfelt: Bygg, anlegg, praktisk og teknisk journalistikk. Tips eller forslag? Ta kontakt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button

Adblock!

Bruker du en adblocker? Slå den av, så får du lese videre. (Vi tjener penger på annonser, så du skal slippe å betale for innholdet.) Using an adblocker? Turn it off, then you can read. (Yes, we have income from ads, so you won´t have to pay for the content)