Nyheter

Etterlyser strengere krav – «Det er ansvarsfraskrivelse»

For å fremme ombruk av byggevarer er det allerede gjort endringer i TEK17 og DOK, og det har kommet veiledere og støtteordninger. Men er det nok? Forskningsprosjektet REBUS fra SINTEF setter en finger på ombrukspulsen.

English summary: the construction industry is really up there in terms of environmental impact. The Norwegian study Reuse of Building materials – a user perspective (REBUS) aims to make it easier and more efficient to transition to a more circular industry. In it they highlight legal changes that have already made it easier to reuse materials, but also challenges going forward.

Byggenæringen er en miljøversting, det er ingen hemmelighet. Allerede har Norge mål om minst 70% gjenbruk eller gjenvinning av avfallet i sektoren. Noe av det som bidrar mest til utslipp er produksjon av nye byggevarer, spesielt med jomfruelige materialer. Derfor er ombruk av eksisterende byggevarer kritisk, men hvordan skal man få til det?

Vil gjøre det lettere

Prosjektet Reuse of Building materials – a user perspective (REBUS) er et forskningsprosjekt fra 2020 til 2024, og har som mål å samle kunnskap for å gjøre det lettere å ta i bruk gjenbrukbare byggevarer og gjøre bransjen mer sirkulær. Det fremgår av en pressemelding fra SINTEF i august.

REBUS har gjort en rekke intervjuer med fagfolk fra blant annet rådgivere, produsenter og det offentlige. Intervjuobjektene er stort sett folk som jobber med akkurat dette, og utgjør dermed et utvalg ombruksildsjeler. Hva har de kommet frem til?

Arbeidstimer koster penger

Det koster å drive med ombruk. En av grunnene til dette er at i stedet for gammeldags riving (og kasting i container) må materialene behandles forsiktig. Ikke bare når de monteres på nytt, men helt fra de demonteres fra opprinnelsesstedet og under transport og lagring. Dette tar tid, og arbeidstimer koster penger.

Kravene til bransjen baserer seg stort sett på kartlegging (og sorteringsgrad på byggeplass). Det vil si at faktisk ombruk ikke stilles krav til ennå. Ansvaret for gjenvinningsgraden av materialene faller på avfallsbransjen. «Det er ansvarsfraskrivelse», sier et av intervjuobjektene.

Positiv utvikling

Enkelte endringer, som har vært etterlyst av bransjen, er allerede gjort. I byggevareforskriften (DOK) ble krav om CE-merking for brukte byggevarer fjernet. Materialene må fortsatt kvalitetssikres for bruk på ny, men her er ansvaret for dokumentasjon flyttet fra selger over på kjøper. Deltakerne i i studien peker på dette som en positiv utvikling.

Krav om ombrukskartlegging (for prosjekter av en viss størrelse) har også blitt implementert, og ble offisielt påbudt 1. juli i år.

Foreslår å sponse mellomlegget

Hva gjenstår? De ovennevnte kartleggingene er vel og bra, men det hjelper lite om ikke de kartlagte varene er tilgjengelige. Deltakerne etterlyser at rapportene blir publisert og søkbare, slik at andre aktører kan finne materialer til sine prosjekt. Det blir i rapporten også stilt spørsmål ved at myndighetene påstår at ombruk på sikt vil bli billigere. I og med at det ofte er dyrere å demontere for ombruk enn å bygge med nye materialer etterlyser de tilskudd som dekker differansen mellom de to.

Det nytter ikke bare å tro at næringen skal endre seg selv uten insentiver og krav utenfra, sier seniorforsker hos SINTEF Thale Sofie Plesser.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button

Adblock!

Bruker du en adblocker? Slå den av, så får du lese videre. (Vi tjener penger på annonser, så du skal slippe å betale for innholdet.) Using an adblocker? Turn it off, then you can read. (Yes, we have income from ads, so you won´t have to pay for the content)