Nyheter

Flere ulykker skjer utenfor byggeplassen

«Ny rapport viser at en vesentlig andel av dødsulykkene de siste seks årene, har skjedd utenfor selve bygge- og anleggsplassen», ifølge Arbeidstilsynet.

Kortversjon: en ny rapport fra Arbeidstilsynet og STAMI viser at over en tredel av dødsfallene i bygg og anlegg skjer utenfor byggeplassen. De håper at den ferske kartleggingen kan bidra til bedre sikkerhetsarbeid.
English summary: a new report from Arbeidstilsynet and STAMI shows that more than a third of fatal accidents in the Norwegian construction industry happen outside the job site. They have hopes that the new findings can help with improve the safety of workers.

De siste ti årene har det i gjennomsnitt omkommet 8 personer i året. Det er ingen hemmelighet at bygg og anlegg er utsatt når det gjelder ulykker, men hvor bør man fokusere for å gjøre hverdagen sikrere?
Den nye rapporten «Ulykker i bygg og anlegg – rapport 2023» kan kanskje gi noen svar. I fjor døde også åtte arbeidstakere, og det ble registrert 2858 skader.

Rapporten er utarbeidet av Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). De har sett på utviklingen i dødsfall og skader i bygg og anlegg de siste ti årene, for å se trender og identifisere problemområder man bør ha ekstra fokus på.

Menn er overrepresentert

– Vi vet det er en mannsdominert bransje, men i tillegg viser tallene at skaderisikoen for kvinner i bransjen er lavere enn for menn, opplyser direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim.

Hva betyr dette? Vel, det betyr at skadestatistikken viser en større prosentandel av menn enn fordelingen av kjønnene i bransjen. Alle de 53 dødsfallene fra 2017 til 2022 var menn. For skader er det samme regla – i fjor var 96 prosent av skadetilfellene menn.

Dødsulykker forekommer oftest i aldersgruppene 55-67 år og 20-24 år.

1/3 av dødsulykkene skjer utenfor byggeplassen

Rapporten har sett på de spesifikke kjennetegnene ved de 53 dødsfallene, og de fleste skjedde inne på byggeplassen. Her har vi sett før at fallulykker er en av verstingene. Arbeidstilsynet og STAMI kan imidlertid nå også informere om at hele 36 prosent skjedde andre steder.

Ifølge Arbeidstilsynet går det her typisk galt enten i trafikken eller ved lokalene til arbeidsgiver, for eksempel ved vedlikehold og reparasjoner av maskiner.

Den ferske rapporten inkluderer også en analyse av 122 ulykker som involverer lasting, lossing og transport. Dette er typisk arbeid som skjer også utenfor byggeplassen. Her er det å miste kontroll på lasten som er et gjentagende problem, med klemulykker som konsekvens.

I 60 % av tilfellene var det sjåføren som ble skadd, men denne statistikken inkluderer også kjøring. 17 prosent av de skadde var ikke ansatt i transportvirksomheten, men var allikevel involvert i arbeidet (hjelpemann, håndtering, festing og løsning).

Fortsatt viktig å forebygge

Arbeid utenfor byggegjerdet er kanskje ikke det første man tenker på til en risikovurdering, men den ferske rapporten peker mot at også dette er viktig.

– For å redusere antall ulykker er det viktig at det systematiske sikkerhetsarbeidet også inkluderer arbeid utenfor bygge- og anleggsplassen, avslutter direktøren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button

Adblock!

Bruker du en adblocker? Slå den av, så får du lese videre. (Vi tjener penger på annonser, så du skal slippe å betale for innholdet.) Using an adblocker? Turn it off, then you can read. (Yes, we have income from ads, so you won´t have to pay for the content)