NyheterTeknisk

Hvordan velge riktig fallsikring?

Arbeid i høyden medfører risiko. Faktisk så mye at det er en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på arbeidplasser, i følge Arbeidstilsynet. Før måtte du kunne lete gjennom lovtekst og forskrifter for å velge riktige tiltak, nå har det blitt enklere.

English summary: a new information letter from TPF and SINTEF Community makes it easier to find the correct fall protection for the task at hand, link further down in the article.

TPF (Takprodusentenes forskningsgruppe) og SINTEF Community kom i 2022 ut med et informasjonsblad som skal veilede byggherre, bygningseier, utførende, leverandører og montører av fallsikringsutstyr til å gjøre de riktige valgene.

Når du skal velge riktig sikkerhetsutstyr til høyrisikoarbeid vil du gjerne vite at du velger riktig og oppfyller alle krav. Hvis du skal navigere gjennom lover og forskrifter, EØS-vedtak, standarder og bransjeveiledere kan det imidlertid virke som en jungel av informasjon. I oktober publiserte TPF sin veileder utarbeidet i samarbeid med SINTEF Community. Den skal hjelpe til med valg av riktig fallsikringstiltak og råd for etablering, bruk og oppfølging av permanente forankringssystemer for fallsikring på tak.

Veilederen finnes HER.

For takentreprenører, men nyttig for flere

Den nye veilederen oppsummeres med følgende regel: “Ved arbeid på tak er det lovpålagt med sikring mot fall, enten ved å hindre at arbeid utføres nærmere enn 2 meter fra kant (kun for flatt tak) eller ved bruk av et fallsikringssystem. Kollektivt fallsikringssystem skal prioriteres.

Det er også inkludert en tabell som illustrerer når kollektive kontra personlige fallsikringssystem og fallforhindrene, falloppfangende eller falldempende tiltak bør brukes. Selve informasjonsbladet er produsert for og av folk som jobber primært med tak, men det har overførbar verdi til andre aktører som også jobber i høyden. Andre relevante temaer som tas opp er blant annet arbeidsgivers ansvar, hentet ut fra forskriftene som berører temaet.

Les også: Mange dropper lovpålagt sertifisering av stillas

Fornøyd takbransje

I en artikkel fra tidligere i januar hos Blikkenslagerne.no belyses utfordringene som har eksistert i takbransjen når det gjelder akkurat dette. Med mange ulike måter å etablere sikring av personer og usikkerhet rundt eksisterende regelverk har det vært vanskelig å vite hvilket system som skal installeres og hvilke systemer som er best egnet for en gitt jobb. Takentreprenør Håvard Mellem i Hesselbergtak, medlem i TEF (Takentreprenørenes forening) og TPF, siteres i ovennevnte artikkel og er positivt innstilt.

– Dette er en anvisning vi har sett frem til. Anvisningen vil hjelpe oss i dialogen med byggherre og hovedentreprenør til å velge gode fallsikringsløsninger som trer i kraft hvis det skjer et fall fra taket, sier han. Mellem avslutter med å oppfordre alle som har en rolle i forhold til det å bestille, montere og arbeide på flate tak om å gå gjennom anvisningen.

Fallsikringssystemer 101

Kollektiv fallsikringSikring av flere personer samtidig i samme område og uten behov for personlig
fallsikringsutstyr, for eksempel et rekkverk.
Personlig fallsikringSikring av en person ved fysisk forbindelse mellom person og forankringsanordning, for eksempel kroppssele med forbindelseslinje og koblingsstykke.
FallforhindrendeSystem som sørger for at et fritt fall ikke kan oppstå. Eksempler kan være rekkverk (kollektivt) eller kroppssele med kort nok linje som ikke tillater brukeren å gå på kanten.
FalloppfangendeSystem som fanger opp/demper et fritt fall, for eksempel sikkerhetsnett.
FalldempendeKomponent som skal absorbere fallenergi ved et fall, for eksempel kroppssele med fallblokk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button

Adblock!

Bruker du en adblocker? Slå den av, så får du lese videre. (Vi tjener penger på annonser, så du skal slippe å betale for innholdet.) Using an adblocker? Turn it off, then you can read. (Yes, we have income from ads, so you won´t have to pay for the content)