Nyheter

Sjef, mester, svenn og ufaglært får samme lønn

Arbeidskraft og ledige hender er mangelvare hos mange aktører i bygg og anlegg. Ikke hos tømrer- og snekkerfirmaet Logik & Co i København. Praktiserer hyper-involvering og samme lønn til alle mann, fra sjef til ufaglært.

Kortversjon: Logik & Co i København er en uvanlig arbeidsgiver. Eies av sine egne ansatte, praktiserer full medarbeiderinnflytelse og betaler samme lønn pr time til alle.

English summary: Logik & Co in Copenhagen is an unusual emplyer. Owned by its own employees, practises full employee influence and pays the same salary pr hour to all employees.

Ledige hender er mangelvare hos mange byggentreprenører og andre aktører i bygg og anlegg. Men hos Logik & Co i Købehavn er problemet motsatt: Her må daglig leder Balder Johansen hver dag avvise jobbsøknader.

Det fremgår av en artikkel (og TV-reportasje) hos danske TV2 Lorry, som også er gjengitt i danske Mester Tidende.

– Mange søknader fra både faglærte svenner og lærlinger må jeg takke nei til, sier Balder Johansen til danske TV2 Lorry.

Logik & Co i København praktiserer en helt uvanlig grad av medarbeiderinvolvering og en nokså uvanlig lønnsstruktur. Det har skapt en usedvanlig sterk lojalitet blant de ansatte.

Ansatte hos Logik & Co
Ansatte i Logik & Co får samme lønn, uansett hva de jobber med. (Foto: Logik & Co)

De ansatte bestemmer hos Logik & Co

Selskapet skiller seg fra mange andre arbeidsgivere. Blant annet gjennom eierskapet, der de ansatte også eier andeler i bedriften de jobber i. Lønna er et annet område der de skiller seg fra konkurrentene. Ikke fordi den er høyere, den er faktisk lavere enn hos mange andre. Men den er lik for alle.

Ikke bare lik lønn for likt arbeid, altså. Men lik lønn. Ferdig. Sjefen og den ufaglærte hjelpemannen får akkurat den samme timelønna.

– Vi tror på en lønnsstruktur der alle er likt lønnet. Det er godt for alle, godt for samholdet og godt for solidariteten blant dem som jobber her, sier daglig leder Balder Johansen til TV2 Lorry.

Mye tyder på at det virkker. Ali Karimi er møblesnekker hos Logik & Co. Konkurrerende bedrifter har prøvd å lokke ham til seg med høyere lønn, men han blir hos Logik & Co.

– Fordi jeg har det godt her med mine kollegaer. Hver kveld når jeg går til sengs gleder jeg meg til å gå på jobb dagen etter, sier Karimi.

Han ble ansatt i Logik & Co kort tid etter at han kom til Danmark som flyktning. Hos firmaet fikk han både opplæring i dansk og en utdannelse. Kollegaene erstattet den familien han måtte la bli igjen i Afghanistand.

– Derfor kan jeg aldri forlate Logik & Co, sier Ali Karimi i reportasjen.

Ledelsen velges en gang pr år

Flat lønn, altså. Medbestemmelse er et annet særtrekk. Full medbestemmelse, altså. Ledelsen velges hvert år på en generalforsamling, av de ansatte som også eier bedriften. Driftsmøter forbinder vi vanligvis med ledelsen, samt prosjekt- og anleggsledelsen. Her holdes det løpende fellesmøter om driften.

– Veldig mange synes det er interessant. De virkelig ønsker å være inne under huden på bedriften, og ha reell medinnflytelse på hvilken vei den skal gå, sier Johansen.

Møbelsnekker Ali Karimi støtter ham:
– Det betyr veldig mye for meg at jeg blir hørt, sier han.

De ansattes medinnflytelse er nedfelt i en skriftlig overenskomst.

– Hos oss er det medlemmene – altså oss kollegaer imellom – som eier virksomheten. Vår ledelsesform er demokratisk, står det i overenskomsten.

Overenskomsten sikrer blant annet at alle medarbeidere tilbys relevant utdannelse høyst seks måneder etter at de begynner i jobben.
– Det gavner våre kollegaer som får muligheten til å utvikle seg. Og det gavner vår virksomhet, står det.

Overenskomsten sikrer også at virksomheten er forpliktet til å undersøke forholdene hos sine underleverandører. Eller det vi kaller solidaransvar her hjemme: Solidaransvaret innebærer at alle oppdragsgivere i en kontraktskjede hefter «én for alle og alle for én» overfor arbeidstaker lengst ned i kjeden som ikke får utbetalt allmenngjort lønn fra sin arbeidsgiver.

Jørn Søderholm

Journalist, fotograf og redaktør. Spesialfelt: Bygg, anlegg, praktisk og teknisk journalistikk. Tips eller forslag? Ta kontakt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button

Adblock!

Bruker du en adblocker? Slå den av, så får du lese videre. (Vi tjener penger på annonser, så du skal slippe å betale for innholdet.) Using an adblocker? Turn it off, then you can read. (Yes, we have income from ads, so you won´t have to pay for the content)