NyheterTeknisk

Mange dropper lovpålagt sertifisering for stillas

SINTEF oppgir at færre etterspør lovpålagt produktsertifiseringer for stillas og stiger. Siden gamle typegodkjenninger nå er stort sett utgått antar de nå at det er mange ulovlige produkter på markedet, og ber om mer tilsyn fra Arbeidstilsynet.

Kortversjon: SINTEF har frem til 1. desember 2022 kun utstedt 12 nå lovpålagte sertifikater for stillas, og ingen av disse etter 2021. For brukernes sikkerhet ber de nå både privatpersoner og entreprenører å etterspørre sertifiserte produkter, og ønsker mer tilsyn fra Arbeidstilsynet.

English summary: SINTEF (the Norwegian research organization) has as of december 1st 2022 only given 12 (now legally required) certifications for scaffolding, none of which were given after 2021. For the safety of the users they are now asking private consumers and contractors to ask for certified products, as well as asking the Norwegian Labour Inspection Authority for better supervision.

▹Annonse

▹Artikkelen fortsetter


Flere husker kanskje nyhetssakene som dukket opp i kjølvannet av dødsulykken som følge av fall fra et stillas i Bærum. SINTEF opplyser i en pressemelding at det er få som etterspør sertifisering av stillas på tross av endringer i Produsentforskriften fra så langt tilbake som i 2016.

Tidligere var det Arbeidstilsynet som utstedte typegodkjenninger, som med noen få unntak hadde en gyldighet på fem år. Sertifiseringsleder i SINTEF Anne-Jorunn Enstad sier at det sikkert er produsenter som ikke har fått med seg kravene til sertifisering, men antar også at det er produsenter som har valgt å ikke gjennomføre sertifisering.

– Det er viktig med tilstrekkelig tilsyn fra Arbeidstilsynet, og at brudd på forskriften får konsekvenser. For å bidra til økt sikkerhet, og for å sørge for likebehandling i markedet, etterlyser vi mer tilsyn fra Arbeidstilsynet på dette området, sier Enstad.

– Det er også viktig å gjøre brukerne oppmerksomme på ordningen, enten det er privatpersoner eller store entreprenører. Man bør ikke kjøpe eller leie stiger, stillas og kantsikringsprodukter som mangler sertifisering. Når brukerne etterspør produktsertifikat, vil trolig flere produsenter velge å sertifisere sine produkter, opplyser hun.

Det er Produsentforskriften kapittel 4 som bestemmer kravene som stilles. Under § 4-5 beskrives det i detalj at sertifikater skal utstedes av et EØS-akkreditert sertifiseringsorgan. Hvert sertifikat har en gyldighetsperiode på maks 10 år.

Bedre etterlevelse utenfor Norge

SINTEF kan melde om at de kun har utstedt 12 sertifikater for stillas, stiger og kantsikrings-produkter før 1. desember 2022. Ingen av disse ble ble gitt i 2022. Vårt nærmeste naboland har på sin side utstedt 33 tilsvarende sertifikater som tilfredsstiller de samme kravene. På den gamle ordninger med typegodkjenning var det i 2016 registrert 182 gyldige godkjenninger, som vil si at det var mange flere lovlige produkter på markedet enn i dag.

– Noen av disse produktene har nok forsvunnet fra markedet, men også nye har kommet til. Det er derfor god grunn til å tro at et stort antall produkter mangler sertifikat, sier Enstad.

SINTEF er akkreditert for produktsertifisering av stiger, stillas og kantsikringsprodukter etter produsentforskriften, og kan utføre nødvendig produkttesting. Også andre akkrediterte organ innen EØS kan utstede sertifikat etter kravene i forskriften. Da må man være klar over at det stilles særnorske krav til blant annet fullskalatesting og norsk språk. Oversikt over produkter med gyldig produktsertifikat utstedt av SINTEF finnes på sintefcertification.no.

Ikke minst sikrer et produktsertifikat at monterings- og bruksveiledningen inneholder all nødvendig informasjon, kan de opplyse om. En god veileder er viktig for å redusere risikoen for feilmontering og feilbruk, som kan være livsfarlig ved arbeid i høyden. Produkter med sertifikat skal også være merket. Hvis man er usikker på om et produkt omfattet av produsentforskriften er sertifisert, kan man kontakte produsenten eller leverandøren av produktet.

Les også

Én kommentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button

Adblock!

Bruker du en adblocker? Slå den av, så får du lese videre. (Vi tjener penger på annonser, så du skal slippe å betale for innholdet.) Using an adblocker? Turn it off, then you can read. (Yes, we have income from ads, so you won´t have to pay for the content)