NyheterPraktisk

Gjør det enklere å selge brukte byggevarer

Nå vedtar regjeringen nye regler i forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) som vil gjøre det enklere å selge brukte byggevarer. Fjerner nasjonale dokumentasjonskrav til den som skal selge byggevaren først. Men dokumentasjon må det fortsatt være…

Kortversjon: Regjeringen endrer forskrift om dokumentasjon av byggevarer. Dokumentasjon trenger ikke lenger lages av den som river, men kan lages av andre i verdikjeden.

English summary: The norwegian government changes regulations on documentation on second hand construction material. Makes it easier to to business on re-use of building materials.

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) endres 1. juli. Gjør det enklere å selge brukte byggevarer.

Det melder selveste kommunal- og distriktsdepartementet nå i slutten av mai. Dagens krav til dokumentasjon av byggevarer forutsetter ofte at man har kjennskap til produksjonsprosessen.

Et eksempel:
Hvis man har stål- eller betongelementer eller vinduer dører fra et revet bygg, men ikke klarer å oppfylle dokumentasjonskravene som gjelder for nye byggevarer, så skal man nå lettere kunne selge dem videre til noen som har bruk for dem.

Les også: Ny ombruksveileder skal gi mindre bygningsavfall

– Mange ønsker å bruke brukte byggevarer i større grad i sine byggeprosjekter. Flere bedrifter, inkludert mindre oppstartsbedrifter, satser på kjøp og salg av brukte byggevarer, men har opplevd at regelverket har vært en barriere. Sånn kan vi ikke ha det hvis vi skal oppnå verdiskapning, mer effektiv ressursbruk og nå klimamålene gjennom grønn vekst, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i en pressemelding fra departementet.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Dokumentasjon på brukte byggevarer

Norske krav til dokumentasjon av brukte byggevarer har til nå vært strengere enn de danske og svenske. Forslaget innebærer at de norske kravene ligger på samme nivå som de svenske. Samtidig ligger dokumentasjonskravene i byggteknisk forskrift (TEK17), som retter seg mot brukeren av produktet, fast.

Det betyr at kravene til helse, miljø og sikkerhet i bygg gjelder på lik linje som i dag. I praksis innebærer forslaget at dokumentasjonen kan produseres i andre ledd i verdikjeden enn av den som river et bygg og skal selge den brukte byggevaren første gang.

Dette kan være utbyggeren som skal bruke byggevaren, eller aktører som videreformidler brukte byggevarer. Forslaget innebærer også at byggevarens egenskaper kan dokumenteres på måter som er bedre tilpasset brukte byggevarer.

Grønn vekst i markedet for brukte byggevarer

– Forskriftsendringen som vi nå vedtar, skal åpne opp for grønn vekst i markedet for brukte byggevarer. Jeg håper byggenæringen vil benytte seg av spillerommet vi nå gir dem til å vise at de er en fremtidsrettet næring, og at de er en del av løsningen når Norge skal nå klimamålene, sier Gjelsvik.

Det finnes allerede eksempler som illustrerer potensialet for ombruk. På Eikeli skole har valg av ombrukstegl fremfor ny tegl spart miljøet for 106 tonn avfall og hele 26,5 tonn CO2. Det tilsvarer å kjøre fra Oslo til København 265 ganger med bensinbil, melder departementet.

− Produksjonen av nye byggevarer genererer store utslipp, og byggenæringen skaper også store mengder avfall. Næringen er derfor viktig for at Norge skal nå klima- og miljømålene. En av regjeringens fire satsinger for en aktiv bolig- og bygningspolitikk er å sørge for at vi har en klimavennlig byggenæring, sier Gjelsvik.

Mer ombruk

De siste årene har det blitt stadig mer fokus på å bruke byggevarer om igjen for å redusere både avfall og klimagassutslipp. De høye byggevareprisene som vi har sett den siste tiden, gjør det også aktuelt å se på hvordan man kan bruke byggevarer mer effektivt fremover.

Byggenæringen har imidlertid opplevd at kravene til dokumentasjon ved salg av byggevarer, har vært en barriere for økt ombruk. Kravene har vært tilpasset nye, men ikke brukte byggevarer. Dette har gjort det vanskelig og dyrt å selge eller gi bort brukte byggevarer, slik at de kan kjøpes og brukes om igjen. Det har vært billigere og enklere å kaste dem.

Jørn Søderholm

Journalist, fotograf og redaktør. Spesialfelt: Bygg, anlegg, praktisk og teknisk journalistikk. Tips eller forslag? Ta kontakt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button

Adblock!

Bruker du en adblocker? Slå den av, så får du lese videre. (Vi tjener penger på annonser, så du skal slippe å betale for innholdet.) Using an adblocker? Turn it off, then you can read. (Yes, we have income from ads, so you won´t have to pay for the content)