NyheterTeknisk

Ny og bedre søknadsløsning for asbestarbeid

Offentlige bygg inneholder asbest, men de færreste kommuner kjenner omfanget – eller gjør noe med det. Arbeidstilsynet lanserte nylig en enklere søknadsløsning for asbest-tillatelser. Gjelder alle som arbeider med asbest.

Kortversjon: Det er ulovlig for virksomheter å gjøre asbestarbeid uten tillatelse fra Arbeidstilsynet. Nå har søknadsprosessen blitt enklere.

English summary: Public buildings contain asbestos. Few to none municipal building owners know the scope of it – or does anything about it. The Norwegian Labour Inspection Authority recently launched a simplified and easier application solution for asbestos permits. Mandatory for everyone working with asbestos.

Den nye søknadsløsningen for asbestarbeid har færre fritekstfelter og færre dokumentasjonskrav enn tidligere.

Virksomheten som søker, trenger for eksempel ikke å sende inn dokumentasjon på opplæring og helseundersøkelser lenger, kun å bekrefte at dette er gjennomført. Søknadsprosessen foregår nå i Altinn, ikke lenger via eDialog, og virksomhetene vil med den nye løsningen få en påminnelse når gyldig tillatelse nærmer seg utløpsdato – etter tre år.

Asbestsanering - Norsk Riving
Strenge krav til sikring og avfallshåndtering ved asbestsanering. (Foto: Norsk Riving)

Søknad om tillatelse til arbeid med asbest

– Alt i alt mener vi å ha fått på plass en mer brukervennlig søknadsløsning. Løsningen er brukertestet av en rekke representanter fra bygg- og anleggsbransjen, som har gitt den god respons, sier seksjonsleder Ørnulf Halmrast i Seksjon for søknader og meldinger i Arbeidstilsynet.

Her finner du mer informasjon om søknad om tillatelse til arbeid med asbest.

Nesten 40 år etter at helsefarlig og kreftfremkallende asbest ble forbudt å bruke i Norge, har de fleste kommuner fremdeles asbest i sin bygningsmasse.

Kommuner ignorerer kreftfarlig asbest

En fersk rapport fra Arbeidstilsynet viser at de færreste har gjennomført kartlegging av asbest i sine bygg. Rapporten ble offentliggjort på verdens arbeidsmiljødag (28. april), og oppsummerer dokumenttilsyn med 319 kommuner og sju fylkeskommuner i perioden 2018-2022.

Den viser også at tre av fire kommuner ikke har gitt nødvendig informasjon og opplæring til vaktmestere og annet driftspersonell.

Asbestsanering - Arbeidstilsynet
Det er ulovlig for virksomheter å gjøre asbestarbeid uten tillatelse fra Arbeidstilsynet. Bildet viser en bygning hvor det foregår asbestsanering. (Foto: Arbeidstilsynet)

Arbeidstilsynet kan følge opp søknader om asbestarbeid med tilsyn. Virksomhetene må da legge frem dokumentasjon blant annet på at opplæring og helsekontroller er gjennomført i tråd med regelverket.

Virksomheter som har tillatelse til å jobbe med asbestholdig materiale, skal sende melding til Arbeidstilsynet før hvert oppdrag. Meldingen skal sendes i god tid og senest en uke før arbeidet starter. Dette er fordi Arbeidstilsynet før oppstart skal kunne vurdere om arbeidet er planlagt etter regelverket. Arbeidstilsynet jobber nå med å lage en ny løsning i Altinn også for meldinger om konkret arbeid med asbest. Også her er målet å gjøre løsningen enklere og mer brukervennlig for virksomhetene.

Asbestsanering må utføres ordentlig og seriøst

Asbest ble blant annet brukt i isolasjon, bygningsplater og ventilasjonsrør fra 1920-tallet og fram til 1985 da det ble totalforbudt (forbudt å bruke i isolasjon fra 1977).

For å unngå skade på liv og helse har asbest blitt fjernet og erstattet med andre produkter. Det dukker fremdeles opp asbest med jevne mellomrom i bygninger fra den tiden det var lovlig å benytte. Sanerings- og skadebegrensningsfirmaet Recover er en aktørene i landet som utfører asbestfjerning lovlig og seriøst.

Strenge krav til sertifisering og avfallshåndtering

– Det er i rive-/fjerneprosessen av asbest at det helseskadelige asbeststøvet frigjøres, og det er derfor svært viktig at dette foretas på en forsvarlig måte. I Norge har vi svært strenge krav for å fjerne asbest, og personell som utfører asbestsanering skal være sertifisert og må følge de lover og regler som gjelder, sier Recover.

Alt avfallet fra et riveprosjekt skal leveres til offentlig godkjent avfallsmottak.

– Det sikrer en profesjonell viderebehandling av avfallet. Vi får returnert en utfyllende og oversiktlig avfallsrapport som dokumenterer at alle lovkrav er ivaretatt. Det sier saneringsentreprenøen Norsk Riving AS i Bergen.

Jørn Søderholm

Journalist, fotograf og redaktør. Spesialfelt: Bygg, anlegg, praktisk og teknisk journalistikk. Tips eller forslag? Ta kontakt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button

Adblock!

Bruker du en adblocker? Slå den av, så får du lese videre. (Vi tjener penger på annonser, så du skal slippe å betale for innholdet.) Using an adblocker? Turn it off, then you can read. (Yes, we have income from ads, so you won´t have to pay for the content)