Nyheter

Nytt fugeskum krever ikke kurs

24. august i år ble det innført krav om kurs for profesjonell bruk av et stoff som finnes nesten «over alt». Dana Lim tilbyr nå et fugeskum som omgår forskriftskravet, og dermed ikke krever kursing.

English summary: effective as of august 24th this year, new regulations are in place. Employers, employees and self-employed people now have to get mandatory training to use products containing diisocyanates. One of these products is typically spray foam sealant. Dana Lim have now released EASY FOAM 588, which promises low enough concentrations of the chemical to not require training.

Det nye kravet gjelder arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som bruker diisocynanater og diisocyanatholdige blandinger. Mer spesifikt er det snakk om produkter som inneholder 0,1% eller mer.

Skummet skal ha like god ytelse som annet fugeskum. (Foto: Dana Lim)
Skummet skal ha like god ytelse som annet fugeskum. (Foto: Dana Lim)

Kravet er i tråd med REACH-lovgivningen til EU, som viser til at 5000 arbeidstakere i Europa hvert år blir syke med luftveissykdommer som følge av eksponering for stoffet. Typiske produkter som inneholder diisocyanater er byggeskum, lim, maling, lakk og tetningsmasser. Kurskravet begrenser seg ikke til noen spesifikk bransje, ettersom det er produkter som brukes så mye.

Dana Lim oppga nylig i en pressemelding at de har en løsning. De har et nytt fugeskum – EASY FOAM 588. De oppgir at det har så lav konsentrasjon av diisocyanater at det ikke krever faremerking, og trygt kan brukes av alle. Det betyr ingen krav til kurs, i hvertfall ikke for deres produkt.

Lover like godt resultat

– Det er tidkrevende å sende ansatte på kurs i kjemikaliehåndtering, og det krever at personen tas ut av den daglige arbeidsrutinen. Med vårt fugeskum, som kan brukes av alle, kan man unngå dette samtidig som man sikrer de samme gode egenskapene vi kjenner fra mer tradisjonelt fugeskum, forteller miljøsjef hos Dana Lim Dorthe Christensen.

Dana Lim hevder at det ikke skal være noen forskjell på EF588 opp mot vanlig fugeskum i praktisk bruk, og resultatet skal være lik fugeskum som vi kjenner det.

– I Sverige har fugeskummet allerede vært tilgjengelig på hyllene en god stund og her opplever vi stor støtte og popularitet blant brukerne. Dette gjør det til et grundig testet produkt som nå kommer til det norske markedet, sier Dana Lims salgssjef Agathe Børhaug.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button

Adblock!

Bruker du en adblocker? Slå den av, så får du lese videre. (Vi tjener penger på annonser, så du skal slippe å betale for innholdet.) Using an adblocker? Turn it off, then you can read. (Yes, we have income from ads, so you won´t have to pay for the content)