NyheterTeknisk

Fossil byggvarme forbudt – bygger om 500 byggtørkere til bio

Fra og med 1. januar er dieseldrevet byggvarme og byggtørk forbudt. Nå har Ramirent bygget om (nesten) alle sine 500 byggtørkere fra diesel til HVO100 biodiesel.

Kort sagt: Fra og med 1. januar 2022 er fossil olje (diesel) forbudt å bruke i byggvarme. Ramirent har nå bygget om nesten alle sine 500 dieseldrevne byggtørkere til å kjøre på HVO100 biodiesel.

English summary: As of January 1st 2022, fossile fuel is prohibited in all building and construction heating in Norway. Rental company Ramirent has customized (almost) all of their 500 units of diesel driven construction driers / heaters to run on HVO100 bio diesel.

Byggvarmere og byggtørker durer og går rundt på norske byggeplasser på denne tiden av året. Dersom det brukes dieseldrevet varmeutstyr der du jobber, så kan det være å greit å vite at det er forbudt å bruke om kort tid.

Totalt anslås det at det slippes ut to millioner tonn CO2 fra bygg og anlegg i Norge. På selve anleggsplassen står byggtørkerne og de største anleggsmaskinene for nærmere halvparten av disse utslippene. I dag brukes ofte flytende mineralolje til midlertidig oppvarming og tørking på byggeplasser. Det dreier seg da som regel om dieseolfyrte byggvarmere og byggtørkere. Også kjent som “koko-verk”.

Forbud mot fossil varme

Nå har Stortinget vedtatt at det skal innføres forbud mot bruk av mineralolje (fossil olje) til byggvarme fra og med nyttår 2022.

– Kommunene skal påse at forbudet følges, opplyser DiBK.

Miljødirektoratet har laget en veileder i den forbindelse. Den sier blant hvem som er omfattet av forbudet, og hvem som er unntatt. Veilederen finner du her.

– Det haster med andre ord for aktørene innen bygg- og anleggsbransjen å tilpasse seg de nye reglene.

Det sier Ramirent i en pressemelding. Selskapet driver utleie fra 31 avdelinger rundt om i landet, og var etter eget utsagn tidlig ute med å forberede seg på det nye regelverket.

Ombygging for millioner

Arbeidene med å bygge om alle Ramirents byggtørkere startet allerede i april/mai, rett etter at vintersesongen var ferdig.

– Vi har investert over 20 millioner kroner i elektrisk utstyr og fjernevarme-utstyr de siste tre-fire årene. I tillegg har vi inngått et større el-ladesamarbeid med BKK. Likevel hadde vi i mai fortsatt 500 byggtørkere som gikk på flytende mineralolje, sier Petter Gustav Johnsen. Han er produktleder for byggvarme i Ramirent.

Remko 25 kW byggvarmer
Remko byggvarmer. Dette er en modell på 25 kW. (Foto: Produsenten)

Selskapet satte derfor av to millioner kroner til å gjøre disse maskinene fossilfrie og miljøvennlige.

– Vi har så langt rukket å bygge om cirka 75 prosent av byggtørkerne slik at de kan gå på biologisk drivstoff. Og så tar vi resten etter hvert. De vi ikke rekker å bli ferdige med til nyttår vil ikke bli leid ut før de er ombygd, sier Johnsen.

Det er snakk om Remco varmeaggregater på 70-205 kW, der de fleste er i størrelser mellom 70 og 150 kW. Aggregatene er i utgangspunktet dieseldrevne, og har nå blitt bygget om til å gå på HVO100. Det er et drivstoff som ligner diesel, og som er fremstilt av biologisk materiale. HVO100 er mye brukt som drivstoff på lastebil og maskin i anleggsbransjen, der de fleste motorer kan gå på HVO100 uten ombygging.

Administrerende direktør Fredrik Brandal i Ramirent Norge sier i pressemeldingen at selskapet ønsker å tilby løsninger som er bra for miljøet samtidig som det sikrer bedre økonomi og effektivitet i byggeprosjekter.

– Det langsiktige målet er å bli en nullutslippsbedrift. Det første delmålet er å være fossilfrie i løpet av 2023, sier han.

Utleie viktig for det grønne skiftet

Seniorrådgiver Marit Hepsø i Miljødirektoratet slår også fast at utleiebransjen er veldig sentral i forbindelse med det «grønne skiftet» innen bygg- og anlegg. Hun holdt nylig et foredrag om det nye forbudet hos Ramirent,

– Ja, utleiebransjen er en viktig del av klimaløsningen. Vi snakker om store utslipp, og dermed også et stort potensial for å redusere forurensingen. I tillegg vil disse tiltakene også bidra positivt både med tanke på energieffektivitet, bedre helse, miljø og sikkerhet på byggeplassene. Det vil selvsagt redusert luftforurensing også lokalt, sier Hepsø i pressemeldingen fra Ramirent.

Kan kutte 85 000 tonn CO2

I konsekvensvurderingene til Miljødirektoratet ble det anslått at forbudet kan redusere utslipp av klimagasser med omtrent 85 000 tonn CO2 i året fram til 2030 hvis den flytende mineraloljen erstattes av fornybare alternativer. Dette tilsvarer utslipp fra cirka 42 500 fossilbiler årlig.

– Forbudet mot å fyre med fossil olje til byggvarme er et viktig steg på veien for å følge opp ambisjonen om å gjøre bygg- og anleggssektoren fossilfri innen 2025 og redusere utslipp av klimagasser fra byggsektoren. De siste årene har stadig flere i byggebransjen tatt i bruk klimavennlige alternativer, som fjernvarme, elektrisitet eller biobrensel. Et forbud mot mineralolje vil bidra ytterligere til omstillingen fra fossil til fornybar byggvarme, uttalte miljødirektør i Ellen Hambro i Miljødirektoratet da det nye regelverket ble lansert.

Jørn Søderholm

Journalist, fotograf og redaktør. Spesialfelt: Bygg, anlegg, praktisk og teknisk journalistikk. Tips eller forslag? Ta kontakt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button

Adblock!

Bruker du en adblocker? Slå den av, så får du lese videre. (Vi tjener penger på annonser, så du skal slippe å betale for innholdet.) Using an adblocker? Turn it off, then you can read. (Yes, we have income from ads, so you won´t have to pay for the content)