Nyheter

Rune tredobler salget av vedmaskiner

Bunkrer du opp med ved for vinteren? Du er i så fall ikke alene. Rune Wee har solgt tre ganger så mange vedmaskiner i som tidligere år.

Kortversjon: De høye strømprisene gjør at stadig flere nordmenn planlegger å fyre med ved til vinteren. En av Norges største forhandlere av vedutstyr, Wee.no, opplever en eksplosiv økning i salget av vedmaskiner, vedkuttere og vedkløyvere.

English summary: Energy costs are rising all over the place, no matter the energy cource. Rune Wee – wee.no – have tripled the sale of firewood machines this year.

– Vi har aldri opplevd en så stor interesse for utstyr til vedhogst, forteller Rune Wee.

Les også: Tørker fyringsved og trelast til 15 prosent på ett døgn med vakuum

Som daglig leder og eier av utstyrsleverandøren Wee.no har han levert vedmaskiner, vedkuttere og vedkløyvere til bedrifter og privatpersoner over hele landet i over et tiår. Men etterspørselen etter vedproduksjonsutstyr har aldri vært så stor som nå.

Kløver ved med maskin
Stadig flere ser nå lønnsomheten i å investere i utstyr for vedproduksjon.

Rekord-økning i vedmaskiner

I 2020 solgte Wee.no 712 enheter i denne produktkategorien, et antall som økte til 746 enheter i 2021. Men det er først i inneværende år at interessen har tatt helt av:

Fra 1. januar og fram til begynnelsen av august har salget av vedutstyr økt til totalt 1215 enheter, noe som isolert sett utgjør en omsetning på hele 23 millioner kroner.

Ingen andre produktkategorier innen landbruk, industri, bygg eller anlegg kan måle seg med denne økningen, forteller Rune Wee.

– Sammenlignet med 2020 vil vi i inneværende år tredoble omsetningen av utstyr til vedproduksjon. Det sier det meste om hvor viktig vedfyring – for ikke å si strømsparing – har blitt i Norge etter at strømprisene løp løpsk høsten 2021, sier Wee i en pressemelding.

Det er spesielt de elektriske vedkløyverne det er levert mest av fra Wee.no sine lagre på Haugalandet. Men også bensindrevne maskiner og PTO-drevne selger bra for tiden.

PTO-drift vil si at maskinen drives med aksel til et kraftuttak, vanligvis på en traktor.

– Kundene er både privatpersoner, landbrukere og bedrifter. Noen ønsker å produsere ved for salg, mens andre har langsiktige planer om å være selvforsynt med ved, forklarer Rune Wee.

Wee vedkutter
Både kuttemaskiner (bildet) og kløyvere til ved går unna om dagen.

Ikke nok ved å kjøpe

Strømstøtte til tross – stadig flere ser nå lønnsomheten i å investere i utstyr for vedproduksjon. Når 70 prosent av strømforbruket i gjennomsnitt går til oppvarming av hjem eller lokaler, er fyring med ved blitt en viktig strømsparer.

En annen årsak til at flere ønsker å produsere ved selv, er at tilgangen til ved blir stadig mer begrenset, forteller Rune Wee.

– I år melder mange vedforhandlere om at de ikke har mer å selge. Dette presser prisene på veden opp, samtidig som det øker motivasjonen for å produsere veden selv.

Et annet aspekt som har påvirket vedproduksjonen i år, er utfordringene med å få tak i utstyr fra utlandet.

– Mange utstyrsforhandlere har solgt seg tomme for vedmaskiner, eller mangler viktige reservedeler for vedlikehold. Grunnet tidlige bestillinger har vi klart å holde varelagrene fulle, en vesentlig årsak til rekordomsetningen på vedutstyr i 2022, avslutter daglig leder og eier i Wee.no, Rune Wee.

Jørn Søderholm

Journalist, fotograf og redaktør. Spesialfelt: Bygg, anlegg, praktisk og teknisk journalistikk. Tips eller forslag? Ta kontakt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button

Adblock!

Bruker du en adblocker? Slå den av, så får du lese videre. (Vi tjener penger på annonser, så du skal slippe å betale for innholdet.) Using an adblocker? Turn it off, then you can read. (Yes, we have income from ads, so you won´t have to pay for the content)