NyheterTeknisk

Ny ombruksveileder skal gi mindre byggavfall

Dører, vinduer og andre byggevarer skal gjerne brukes på nytt. Hvordan vet vi om de er gode nok? SINTEF lanserer nå en veileder som gir råd om hvordan man vurderer byggematerialer for ombruk.

Kortversjon: SINTEF har laget en veileder for vurdering av byggematerialer for ombruk. Prøver å besvare spørsmålet om egnethet for fire sentrale byggevaretyper: innvendige glassvegger, vinduer og dører, ventilasjon og sanitærutstyr

English summary: Increasing demand for re-use of building materials. How do we know materials are good enough to use once more? Norwegian SINTEF releases a guide with advice on how to review materials for re-use. Focuses on four areas: Internal glass walls, windows and doors, ventilation and sanitary equipment.

Byggenæringen genererer mye avfall. Både rehabilitering og nybygging krever store mengder byggematerialer. I dag bruker vi stort sett nye byggematerialer som i høy grad er lagd av helt ubrukte råvarer. Men det er også en økende etterspørsel etter muligheter til å gjenbruke brukte materialer.

– Ombruk av byggevarer kan gi miljøgevinster som er helt nødvendige for en bærekraftig ressursforvaltning, sier seniorforsker Thale Sofie Plesser i SINTEF.

Hvordan vet vi at en brukt byggevare er god nok?

Dokumentasjon av byggevarer

Uansett om byggevaren er ny eller brukt, vi må vite hvilke egenskaper den har. For nye byggevarer har vi et veletablert system for produktdokumentasjon. Men når en byggevare er i bruk, vil den utsettes for slitasje og egenskapene kan endre seg.

Forskriftsendringer kan dessuten føre til at vi stiller andre krav til egenskaper enn da byggevaren var ny. Så hvordan vet vi at en brukt byggevare er god nok?

Les også: Enklere gjenbruk av byggematerialer – fjerner krav til CE-merking

Den nye veilederen Ombruk av byggematerialer. Veileder for dokumentasjon av ytelser prøver å besvare spørsmålet om egnethet for fire sentrale byggevaretyper:

  • Innvendige glassvegger
  • Vinduer og dører
  • Ventilasjon
  • Sanitærutstyr

For hver byggevare gir veilederen en beskrivelse av kartlegging før ombruk, problemer man kan forvente å støte på, mulighet for utbedring av skader og dokumentasjon av egenskaper ved ombruk.

Vindu i bygg
Kartlegging av vinduer for ombruk må inkludere vurdering av tilstand til ramme og karm, pakninger og tettelister, beslag og isolerrute. (Foto: SINTEF)

Veileder for gjenbruk av byggevarer

– Utgangspunktet for veilederen er at metodene eller prinsippene som brukes for vurdering av nye byggevarer også kan brukes for vurdering av brukte byggevarer. Men ettersom vi kan forvente at brukte byggevarer i større eller mindre grad er utsatt for slitasje, er vurdering av slitasje et viktig punkt i veilederen, sier Plesser.

Dersom byggevarens originaldokumentasjon fortsatt finnes, er denne et godt utgangspunkt for vurderingen av byggevaren. Veilederen beskriver betingelser for at originaldokumentasjonen fortsatt kan benyttes.

Materialer sorteres under riving
Materialer sorteres i forbindelse med demontering.

For rådgivere, tiltakshavere og utførende

Veilederen er primært skrevet for profesjonelle rådgivere, tiltakshavere og utførende som ønsker å benytte brukte byggevarer i prosjekter sine.

Veilederen er en leveranse i forskningsprosjektet REBUS. Målet med prosjektet er å utvikle ny kunnskap for mer effektiv ombruk av bygningsmaterialer sammen med sentrale aktører i byggenæringen.

Jørn Søderholm

Journalist, fotograf og redaktør. Spesialfelt: Bygg, anlegg, praktisk og teknisk journalistikk. Tips eller forslag? Ta kontakt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button

Adblock!

Bruker du en adblocker? Slå den av, så får du lese videre. (Vi tjener penger på annonser, så du skal slippe å betale for innholdet.) Using an adblocker? Turn it off, then you can read. (Yes, we have income from ads, so you won´t have to pay for the content)