NyheterTeknisk

Oppdaterer levetider for sanitærinstallasjoner

Ny revisjon av Byggforskserien viser at enkelte sanitærinstallasjoner, når de er riktig prosjektert og montert, kan ha lengre levetid enn først antatt.


English summary: SINTEF have revised Byggforskserien 700.330. What they have uncovered is that some sanitary installation components could have a longer lifespan than previously thought. The updated information is covered in the new revision.


SINTEF har revidert Byggforskserien 700.330 Levetider for sanitærinstallasjoner i boliger, fremgår det i en pressemelding. Anvisninger inneholder tabeller over levetid på forskjellige rør og utstyr som er koblet på vann og avløp i boliger. Tabellene oppgir forventede levetider på for eksempel 25-50 år, og er til hjelp ved blant annet planlegging av vedlikehold og fremtidige undersøkelser før oppgradering. Gjennom erfaringsinnhenting fra bransjen og labratorieforsøk har SINTEF nå fått mulighet til å oppdatere levetidene, og har vært nødt til å gjøre endringer.

Veiledning, ikke eksakte tall

De er imidlertid tydelige på at dette ikke er eksakte tall, og at de må sees i en helhetlig sammenheng. Med et intervall på 25-50 år vil de fleste produktene i denne gruppen bli utsatt for funksjonssvikt eller lekkasjer innenfor denne perioden.

– Vi har tydeliggjort at det ikke finnes eksakte tall på når en installasjon må byttes ut på grunn av slitasje. Beslutning om riktig tidspunkt for utskifting må gjøres etter en helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle, opplyser forskningsingeniør og forfatter av anvisningen Karolina Stråby.

En revidert og (forhåpentligvis) mer nøyaktig anvisning kan gjøre det lettere å planlegge når komponenter må byttes ut eller oppgraderes. Selv om anvisningen ikke kan brukes i seg selv for å avgjøre når noe skal byttes – da kreves undersøkelser på stedet – kan det gjøre jobben med langsiktig planlegging av vedlikehold og oppgraderinger lettere. For eksempel i et borettslag der typisk store summer på et tidspunkt uansett må gå til slike formål.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button

Adblock!

Bruker du en adblocker? Slå den av, så får du lese videre. (Vi tjener penger på annonser, så du skal slippe å betale for innholdet.) Using an adblocker? Turn it off, then you can read. (Yes, we have income from ads, so you won´t have to pay for the content)