NyheterPraktiskTeknisk

Slik kan gamle tredører bli mer brannsikre

En ny veileder presenterer mulige løsninger for montering av glass, platekledninger, tetningslister, dørkarmer og dørbeslag ved oppgradering av brannmotstanden til eldre tredører.

Kortversjon: Brann- og innovasjonsenteret FRIC har laget en ny veileder for hvordan gamle tredører i kulturminnebygg kan gjøres mer brannsikre.

English summary: The Fire Research and Innovation Centre (FRIC) in Norway has released a new guideline (english) on how to make old wooden doors in cultural heritage buildings more fire proof.

Gamle tredører i kulturminnebygg har historisk verdi, men kan være blant de svakere punktene med hensyn til byggets brannsikkerhet. Det er ofte ønskelig å forbedre brannmotstanden til dørene, men dette er vanskelig å få til uten å påføre dem skade.

En veileder fra FRIC (The Fire Research and Innovation Centre) foreslår hvordan glass, beskyttelsesplater, tetningslister, beslag og dørkarmer kan monteres på døren for å oppnå en brannmotstand på cirka 30 minutter.

Brannmotstand i gammel dør

Tiltenkt bruk av veiledningen er når bytte av dør ikke er mulig eller ønskelig av antikvariske grunner.

– Branntesting har gitt oss ny og verdifull innsikt i hvordan slike dører kan oppgraderes. I tillegg er det miljøvennlig å oppgradere og gjenbruke dørene i stedet for å kaste dem og erstatte dem med nye, sier forfatter og SINTEF-forsker Anne-Marit Haukø.

Det går fram av en pressemelding fra SINTEF.

Inngrep bør være så lite inngripende som mulig. Disse typene eldre dører har typisk en tykkelse på 40-50 mm, med glass på øvre del og en tynnere trefylling på nedre del. Av antikvariske årsaker bør inngrepene på dørene begrenses, og om mulig være reverserbare.

– Vi gjennomførte totalt fire branntester, med to små dørmodeller i hver test. Ulike løsninger for montering av brannsikkert glass, gipsplater og tetningslister ble testet, forklarer Haukø.

Hovedkonklusjonene fra branntestene er:

  • Glass må ha en brannmotstand på minimum 30 minutter (integritet og isolasjon) og være forsvarlig festet med stålrammer eller stålvinkler.
  • Tynnere deler som trefyllinger kan oppgraderes med steinull og 12,5 mm robuste gipsplater.
  • Både svellende lister og gummipakninger skal monteres rundt dørbladet.
  • Spalten mellom dørkarm og vegg skal tettes med steinull og brannfugemasse.

RISE Fire Research, SINTEF og NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) har hatt et tett samarbeid i dette prosjektet, sammen med Trøndelag Brann- og Redningstjeneste IKS (TBRT).

Veilederen finner du her, om enn på engelsk.

Hva er Brannforsknings- og innovasjonssenteret FRIC?

Brannforsknings- og innovasjonssenteret (FRIC) startet opp våren 2019. Målet er å øke kunnskapen innen brannsikkerhet for å ta optimale beslutninger og utvikle bedre løsninger som gir økt brannsikkerhet i bygninger.

FRIC ledes av RISE Fire Research i Trondheim, med NTNU og SINTEF som forskningspartnere.

FRIC har samarbeidspartnere fra offentlige organisasjoner, brannsikkerhetsrådgivere, produsenter og leverandører av byggevarer og bygningsinstallasjoner, samt eiendomsutvikling og -forvaltning. Forskningssenteret er finansiert av alle samarbeidspartnere, i tillegg til midler fra Forskningsrådet, program Brannsikkerhet.

Jørn Søderholm

Journalist, fotograf og redaktør. Spesialfelt: Bygg, anlegg, praktisk og teknisk journalistikk. Tips eller forslag? Ta kontakt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button

Adblock!

Bruker du en adblocker? Slå den av, så får du lese videre. (Vi tjener penger på annonser, så du skal slippe å betale for innholdet.) Using an adblocker? Turn it off, then you can read. (Yes, we have income from ads, so you won´t have to pay for the content)