NyheterPraktiskTeknisk

Etterlyser mer fokus på verktøysikring

Å miste verktøy ved i høyden er dyrt og kan være livsfarlig. Men vi snakker lite om det. For lite, mener Jørgen Johansen i Luna. Hva sier regelverket, egentlig?

Kortversjon: Verktøyleverandøren Luna Group mener det trengs mer oppmerksomhet om verktøysikring ved arbeid i høyden. Vil ha det inn som en del av den grunnleggende sikkerhetsopplæringen i utdanningen av håndverkere. Luna selger blant annet utstyr for fallsikring på verktøy.

English summary: Tools supplier Luna Group think we need more attention on securing tools when working at high heights. Wants tool safety in as a part of the basic safety training in educating craftspeople. Luna sells anti-drop safety equipment for tools – among other product areas.

Den livsviktige sikkerheten på byggeplassen kan aldri vente. Derfor ønsker man å få inn større bevissthet om dette under utdannelsen og i bransjen generelt.

Fallende gjenstander er en av de vanligste skadeårsakene på arbeidsplassen. Manglende bruk av verktøysikring kan føre til alvorlige personskader – eller enda verre, dødsfall. Det skriver verktøyleverandøren Luna om i en pressemelding.

Verktøysikring ved arbeid i høyden
Verktøysikring kan spare tid, penger, helse og liv på jobb.

Verktøysikring like viktig som fallsikring

Jørgen Johansen er produktansvarlig i Luna Group Norge. Han mener større fokus på sikring av verktøy – på lik linje med fallsikring – er et viktig og forebyggende tiltak for å forhindre denne type ulykker.

– Søkelyset på verktøysikringen må begynne allerede i utdanningsperioden, sier han.

Han sto selv på Lunas stand på messen Bygg Reis deg nylig. Der opplevde Johansen stor interesse for temaet sikkerhet. Dessverre fikk han samtidig bekreftelser fra både håndverkere og skoleelever om manglende kjennskap og oppmerksomhet rundt viktigheten av verktøysikring. Det håper Luna Group Norge nå å gjøre noe med.

– De som var innom oss på “Bygg Reis Deg” var opptatt av sikkerhet og viste stor interesse for verktøysikring. Mange takket oss for at vi løfter diskusjonen og fokuset om temaet. Men basert på tilbakemeldinger, opplever vi at tematikken ikke blir tilstrekkelig prioritert på yrkesfagutdanningen eller på arbeidsplassen, utdyper Johansen.

– Grunnen til dette kommer av at det ikke blir håndhevet strengt nok i forhold til de paragrafene som omhandler temaet, legger han til.

Dette sier regelverket

Verktøyeksperten i Luna Group sier de er klar over utfordringen med håndverkere som synes at det bruke verktøysikring i høyden kan være hemmende når man jobber. På “Bygg Reis Deg” var det flere som ytret at de ikke vil ta det i bruk før det kommer et pålegg.

Jørgen Johansen i Luna viser fallsikringsutstyr til verktøy på Bygg Reis Deg 2021
Mange som var innom Luna-standen på Bygg Reis deg var nysgjerrige på verktøysikring. (Foto: Luna)

Johansen forklarer at verktøysikring ikke er påbudt. I Arbeidstilsynets forskrifter står det imidlertid at ved arbeid i høyden skal man sikre utstyr for å forhindre at gjenstander faller ned og utgjør en fare for andre personer.

I en paragraf om bruk av tau til atkomst, arbeid og redning står det at verktøy og annet utstyr som arbeidstakerne bruker, skal være sikret til seler eller arbeidssete eller på en annen, egnet måte.

– Regelverket og kravene i dag er ganske kortfattet, og dekkes under forskrift i kapitlet om utførelse av arbeid i høyden. Holdninger til verktøysikring er
med stor sannsynlighet veldig delt, men “motviljen” skyldes nok i stor grad av at dette er ukjent og at mange oppfatter dette som tungvint å jobbe med.

Utstyr for fallsikring på verktøy: Luna ZeroDrop
Luna ZeroDrop utstyr for fallsikring til verktøy. (Foto: Luna)

– Elever og fagfolk må snakke om sikkerhet

Jørgen Johansen understreker at Luna Group ønsker å bidra til større fokusering på viktigheten av verktøysikring. I tillegg oppfordrer han både yrkesfagelever og bransjen til å snakke om temaet sikring av verktøy ved arbeid i høyden.

– Vi stiller oss til disposisjon for å få en større bevissthet rundt temaet. Vi kommer gjerne til skoler for å snakke med elever og lærere. Det elever kan gjøre selv, er å starte en dialog med lærere om verktøysikring og verdiene rundt dette. De som arbeider i bransjen kan hjelpe til å belyse risiko og konsekvensen med fallende verktøy, sier han.

– I tillegg til faren for at personer kan bli rammet på en katastrofal måte, kan det bli kostbart både i forhold til utstyr som må erstattes – og ikke minst tapt arbeidstid, poengterer eksperten.

Luna ZeroDrop

Luna Group Norge har utviklet Luna ZeroDrop slik at jobbhverdagen i høyden blir tryggere.

– Produktene er brukervennlige og laget for enkel sikring av håndverktøy. Uansett hvilket arbeid som skal utføres. Målet er at man skal kunne jobbe sikkert og effektivt i høyden selv om man har med seg omfattende verktøysystemer. Løsningen er universell slik at du også enkelt kan sikre dine yndlingsverktøy, sier Luna i pressemeldingen.

Luna har i tillegg lansert et eget startkit i ZeroDrop-verktøyserien. I startsettet har man et basisutvalg av sikringselementer for de som skal arbeide i høyden, og man får gode instruksjoner på hvordan dette skal festes på verktøyet.

– Sikkerheten på din arbeidsplass kan aldri vente. I utgangspunktet vil et slikt startsett passe alle som skal arbeide i høyden. Dette er også perfekt for oppbevaring i servicebiler og for håndverkere som ikke alltid vet hvor de havner på jobb, forklarer Johansen.

Fornøyd bruker av ZeroDrop startkit

Lars Ivar Berg, byggmester og ingeniør i Mester Berg Byggmester AS, er en av dem som har gått til anskaffelse og bruker denne type verktøysikring.

– Jeg har flere ganger brukt Luna ZeroDrop, eksempelvis deres startkit, til sikring av blant annet batteridrill, hammer og målebånd. Dette synes jeg fungerer helt fint. En ting er å miste en batteridrill til 3-4000 kroner i bakken, noe jeg selv har gjort, men en annen ting er jo at verktøy kan komme borti andre materialer og forårsake skade, eller som verre er – treffe en kollega i hodet, sier Berg.

Jørn Søderholm

Journalist, fotograf og redaktør. Spesialfelt: Bygg, anlegg, praktisk og teknisk journalistikk. Tips eller forslag? Ta kontakt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button

Adblock!

Bruker du en adblocker? Slå den av, så får du lese videre. (Vi tjener penger på annonser, så du skal slippe å betale for innholdet.) Using an adblocker? Turn it off, then you can read. (Yes, we have income from ads, so you won´t have to pay for the content)