ViaTracks Find brikke på borskrumaskin

Norsk løsning sporer verktøy og utstyr med GPS og radio

ViaTracks Find er et nytt, norsk system for sporing av verktøy og utstyr. Merket utstyr kommuniserer direkte med servicebil, container eller lager om hvor det er. Det sier til og med ifra hvis det blir gjenglemt.