AnnetTeknisk

Seks grunner til å være forsiktig med vibrerende verktøy

Driver du mye med pigging, sliping, rustbanking, boring, skruing og meisling med utstyr som vibrerer? Da kan du pådra vibrasjonsskaden HAVS og “likfingre”. Det er det siste du vil. Her ser du hva HAVS er, hvordan du får det og hvordan du unngår det. Enkelte typer verktøy er det lurt å være spesielt oppmerksom på.

Tekst: Jørn Søderholm

Har du blitt nummen og vissen i fingre og hånd etter bruk av verktøy og utstyr som vibrerer?
Eller blitt mer kuldefølsom i fingre og hender?

[pro_ad_display_adzone id=”3102″]

Les videre. Denne artikkelen er til deg, og handler om Hånd-arm-vibrasjonssyndom (HAVS).  Det er noe ordentlig svineri som kan gi “likfingre” og andre plager.

Hånd-arm-vibrasjonssyndrom – HAVS

– Hånd-arm-vibrasjonssyndrom (HAVS) manifesterer seg ved at man får anfall med «hvite fingre» når man utsettes for vibrasjoner fra håndholdt verktøy. Men dette er bare første stadium av tilstanden, skriver Bente E. Moen i denne artikkelen.

Hun er lege og professor i medisin ved Universitetet i Bergen, og spesialist i arbeidsmedisin. Hun vet med andre ord hva hun snakker om. Artikkelen er en del av en elektronisk lærebok på fagfeltet for medisinstudenter ved UiB.

1. Hva er HAVS?

HAVS kalles også vibrasjonsskade. Det er en fellesbetegnelse på skade eller dårlig funksjon i kar, nerver, muskler eller skjelett, forårsaket av vibrasjon i hånd eller arm. Tilstanden øker faren for å rammes av Raynauds fenomen, der fingertemperaturen raskt synke fordi blodforsyningen til fingrene blir redusert når det blir kaldt. Populært kalt “likfingre”.

Om du har brukt vibrerende verktøy såpass at du har blitt nummen i henda, så er det et første forvarsel om at du er i faresonen. Selv om fingrene ikke har bleknet i huden.

Facom 18V muttertrekker CL3.CH18SD
Facom 18V muttertrekker CL3.CH18SD.

2. Hvordan får man HAVS?

Ved å eksponeres for vibrasjoner i stort omfang, over lang tid. Det meste av håndholdt verktøy og utstyr vibrerer i en eller annen grad. Eksponeringen for vibrasjoner er en funksjon av to faktorer:
1) Hvor mye vibrerer utstyret
2) Hvor lenge jobber du med det

Utstyr du bør være spesielt oppmerksom på:

  • Muttertrekkere
  • Nålebankere – brukes til banke rust av metall eller slå av slagg i produksjonsprosesser
  • Håndholdte bore- og meiselmaskiner
  • Slipemaskiner
Hitachi SV15YC
Hitachi SV15YC

Men også utstyr som virker lite “vibrasjonsfarlig” – f.eks slagskrutrekkere, gressklippere og motorsager – kan påføre folk Hånd-arm-vibrasjonssyndrom hvis man bruker det mye.

– Særlig utsatt er de som bruker nålebanker med stor vibrasjonsverdi. Nålebanker brukes ofte til å slå av rust på stålkonstruksjoner som båter og skip, og til å slå av slagg i forbindelse med flere produksjoner. Mekanikere og andre som bruker muttertrekkere over lang tid er også utsatt for vibrasjon, sier Ole Kristian Rustan i Maskin K. Lund AS.

Vibrasjon = Akselerasjon

Selskapet er blant annet importør av Ingersoll Rand elektro- og luftverktøy, herunder både muttertrekkere og nålebankere.

Ingersoll Rand pneumatisk nålebanker
Ingersoll Rand pneumatisk nålebanker

Vibrasjonsverdien i verktøy uttrykkes som akselerasjon og oppgis i m/s² (meter pr. sekund i andre). Når maskinens vibrasjonsstyrke overstiger 2,5 m/s² skal leverandøren opplyse om dette.

Det er ikke farlig å bruke utstyr som vibrerer mer enn dette. Man kan bare ikke jobbe med utstyret over lengre tid, og man må gjøre en smule matematikk for å vite hvor lenge vi kan jobbe med det. Jo mer det vibrerer (vibrasjonsverdi), jo kortere tid kan en person bruke utstyret før han må ha pause eller avløsning.

Vibrasjonsverdier og tillatt eksponeringstid.
Vibrasjonsverdier og tillatt eksponeringstid. (Tabell: Maskin K. Lund AS)

Vi trenger ikke en gang å regne, ettersom det finnes tabeller som hjelper oss. Feks denne, som Maskin K. Lund AS har lagt ut på sin Facebook-side.

Sterkere trenger ikke være raskere

Et verktøy med stor vibrasjonsverdi – f.eks en kraftig nålebanker, muttertrekker eller piggemaskin – kan muligens gjøre jobben raskere enn tilsvarende utstyr med lavere vibrasjonsverdi.

Men hvis bedriften må ha flere mann til å avløse hverandre, så kan det bli kostbar framdrift. Eller det tar lengre tid, fordi den ene operatøren må ha hyppigere pauser.

En maskin med vibrasjonsverdi 2 m/s² eller mindre kan én mann bruke hele arbeidsdagen, og likevel holde seg i den grønne delen av tabellen, uten behov for tiltak.

3. Hvordan kjenner man igjen HAVS?

Det er vanlig å skille mellom akutte og kroniske helseeffekter. De akutte effektene er enkle å identifisere, hvis man kjenner til risikoen:

  • Nedsatt blodgjennomstrømning – “vissen” i fingre og hender
  • Nedsatt følelse i fingre og hender
  • Redusert finmotorikk og økt muskelaktivering (skjelving)

De kroniske effektene er verre, både å identifisere og å leve med, med dypereliggende og permanente skader i blodårer, nerver, muskler og ledd. Hvis du over tid bare overser varslene, kjører på og lar vibrasjonsskadene utvikle seg, så vil du også oppleve symptomene selv når du ikke bruker verktøy som rister. For eksempel i kulde, ettersom personer med dette syndromet er mer utsatt for Raynauds fenomen, populært kalt “likfingre”.

Yrkessykdom

Det er forøvrig et ganske vanlig fenomen, uavhengig av vibrerende verktøy. Minst fem prosent av befolkningen rammes, i følge en artikkel på forskning.no signert Forsvarets Forskningsinstitutt. Kvinner, snusere og spesielt tynne personer er utsatt for Raynauds fenomen, i tillegg til personer med HAVS.

HAVS forårsaket av vibrerende verktøy defineres som yrkessykdom. Det er mye usikkerhet rundt forekomsten av HAVS blant norske arbeidstakere. Mekanikere, anleggsarbeidere og tannteknikere (!) er utsatte yrkesgrupper med høy forekomst. Det rapporteres årlig ca 20-30 HAVS-tilfeller til Arbeidstilsynet pr år i Norge. Men her er det antakelig store mørketall ute og går. I Sverige blir det innrapportert 600-1100 tilfeller.

Leger bruker to skalaer for å identifisere og gradere HAVS i yrkesskadesaker:
Vasospastisk gradering
0: Ingen anfall
1:MILD – Enkelte anfall på få fingerspisser
2:MODERAT – Enkelte anfall som omfatter ytter- og mellomledd på en eller flere fingre
3:ALVORLIG – Mange anfall som omfatter det hele av de fleste fingre
4:MEGET ALVORLIG – Som stadium 3 og i tillegg tynnere hud på fingerspissene

Nevrologisk gradering
0: Normal
1: Periodevis føleforstyrrelse
2: Hyppig føleforstyrrelse, nedsatt vibrasjonssans og temperatursans
3: Konstant nedsatt følelse, sterkt nedsatt vibrasjonssans, temperatursans og topunkts diskriminering

4. Hvor lang tid tar det å få HAVS?

– Etter hvert som sykdommen utvikles kommer anfallene også på grunn av kulde, ikke bare av vibrasjoner, skriver Bente E. Moen.

– Hvor lang tid snakker vi for at dette skal utvikles?

– Det er vanskelig å si sikkert hvor lang tid det vil ta for en person å utvikle slike plager. Her er det store individuelle forskjeller. Det har også betydning hvor lenge man arbeider med vibrerende verktøy daglig, hva slags arbeid det er snakk om og hva slags frekvenser man er utsatt for, sier professoren.

5. Hvordan unngår man HAVS?

Det er enkelt: Unngå å utsettes for langvarige vibrasjoner over et visst nivå. Ha kontroll på vibrasjonsverdiene på utstyret som brukes, og legg opp eksponeringstiden etter dette.

Her er det en viktig oppgave for ledelsen i bedriften eller på bygget/anlegget/prosjektet å informere medarbeiderne og kontrollere at eksponeringstidene overholdes.

Du er kanskje ung og sterk nå. Men tro ikke et øyeblikk at dette er krisemaksimering, og at det ikke kan skje med deg.

– Har endel trøbbel med hendene ja. Spesielt når det er kaldt, så blir hendene fort ubrukelige. Da jeg begynte som håndverkerlærling i 1985 fantes det ikke noe som het HMS. Ikke hørselvern, knapt øyevern. Store vinkelkuttere, borhammere og lignende verktøy ble brukt så lenge en klarte å jobbe med de. Resultatet er nedsatt hørsel og hender som knapt virker når det er kaldt. Slett ikke noe kjekt nei, sier en kar med førstehånds erfaring i en kommentar på Verktøygruppa på Facebook.

– Høres kjent ut. Fngre som ikke funker og blir iskalde så fort det blir fra ca 3-4 plussgrader og nedover. Minusgrader er helt jævlig over litt tid. Blir så kald på fingrene og hender, og det tar tid å få varmen igjen, svarer en annen i samme tråd.

6. Hvordan kurerer man HAVS?

Det går ikke. Har det først gått så langt at det har blitt kronisk, så må man slite med det resten av livet.

Jørn Søderholm

Journalist, fotograf og redaktør. Spesialfelt: Bygg, anlegg, praktisk og teknisk journalistikk. Tips eller forslag? Ta kontakt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button

Adblock!

Bruker du en adblocker? Slå den av, så får du lese videre. (Vi tjener penger på annonser, så du skal slippe å betale for innholdet.) Using an adblocker? Turn it off, then you can read. (Yes, we have income from ads, so you won´t have to pay for the content)